Informácie o posúdení žiadostí a poskytnutých dotáciách v roku 2017Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi


Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Vyhodnotenie posúdenia žiadostí o dotácie podľa VZN č. 131/2012


Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2017


Poskytnuté dotácie KŠaK

Poskytnuté dotácie KŠMaVA

Poskytnuté dotácie KSoO