31. Jan 2019 13:01

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby - mobilná betonáreň

Rozhodnutie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním Stavba : Stavebné úpravy areálu a zriadenie mobilnej betonárne Stavebník: R.Q.P.S., s.r.o., Dlhá 245, Bystričany.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…