6. Apr 2022 12:50

Prenájom pozemkov pod autobusovou stanicou odsúhlasený

Po sérii rokovaní s vlastníkom autobusovej stanice bola na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi predložená žiadosť o nájom pozemkov pod autobusovou stanicou, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Žiadateľ a zároveň prevádzkovateľ autobusovej stanice sa okrem prevádzkovania stanice zaviazal k rekonštrukcii zvyšnej časti nástupíšť.

Autobusová stanica v časti pre prímestské a diaľkové spoje nie je majetkom mesta, s výnimkou dvoch pozemkov pod časťou nástupíšť. Spomínané pozemky má prevádzkovateľ autobusovej stanice, spoločnosť Advance Investments, od mesta len prenajaté. Doba aktuálne platného nájmu uplynie v tomto roku. Na základe novej žiadosti o nájom pozemkov, odsúhlasili mestskí poslanci predĺženie nájmu na ďalších 20 rokov. V danom priestore bude naďalej prevádzkovaná autobusová stanica.

Zaviazali sa k rekonštrukcii zvyšných nástupíšť

Prevádzkovateľ autobusovej stanice v minulom roku začal s rekonštrukciou nástupíšť v časti stanice pod ktorou zároveň vlastí pozemky. Časť stanice, ktorá je zrekonštruovaná, je nateraz v silnom kontraste s časťou stanice s nástupišťami, ktoré ostali bez rekonštrukcie. „Samozrejme je pochopiteľné, že prevádzkovateľ autobusovej stanice nemal dôvod rekonštruovať nástupištia  na pozemkoch mesta bez budúceho nájomného vzťahu. Preto sme radi, že došlo k vzájomnej dohode a po schválení predĺženia nájomného vzťahu bude realizovaná rekonštrukcia aj zvyšnej časti nástupíšť,“ vysvetlila primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

Prevádzkovateľ stanice sa zaviazal, že na pozemkoch mesta zrekonštruuje prístrešky a nástupné ostrovčeky najneskôr do 15 mesiacov odo dňa schválenie projektu zo strany mesta na rekonštrukciu. Tým sa kompletne dokončí rekonštrukcia autobusovej stanice v časti pre prímestskú dopravu.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…