Zasadnutia výborov volebných obvodov

Okrem stretnutí s obyvateľmi, môže verejnosť využiť na prezentovanie svojich názorov aj prostredníctvom zasadnutia výborov volebných obvodov, ktoré sú verejné. Tieto stretnutia sa konajú v každom volebnom obvode pravidelne minimálne raz za mesiac.


Informácie o termínoch a zložení výborov volebných obvodov.