Médiá považujeme za dôležitý článok v komunikácii s verejnosťou. V komunikácii s verejnosťou využívame širokú škálu komunikačných kanálov: