5. Jun 2023 8:54

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana People to People Slovakia, občianske združenie. Spoločnosť Humana zabezpečila pre mesto úplne nové kontajnery na šatstvo, ktoré budú rozmiestnené na 46 stanovištiach.

HUMANA Slovakia o.z. prostredníctvom kontajnerov zbiera použité šatstvo, textílie a doplnky. Opätovné použitie oblečenia ako druhotnej suroviny šetrí emisie CO2 a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

„Spoločnosť v priebehu toho týždňa rozmiestni jednotlivé kontajnery na pridelené stanovištia po celom meste. Kontajnery na šatstvo sa budú vyvážať každých 14 dní podľa určeného harmonogramu,“ vysvetľuje referentka pre komunálne odpadové hospodárstvo Ing. Zuzana Iliašová

Presné umiestnenie kontajnerov ako aj harmonogram vývozov nájdete tu: https://prievidza.sk/zber-satstva/

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…