5. Jun 2023 8:54

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana People to People Slovakia, občianske združenie. Spoločnosť Humana zabezpečila pre mesto úplne nové kontajnery na šatstvo, ktoré budú rozmiestnené na 46 stanovištiach.

HUMANA Slovakia o.z. prostredníctvom kontajnerov zbiera použité šatstvo, textílie a doplnky. Opätovné použitie oblečenia ako druhotnej suroviny šetrí emisie CO2 a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

„Spoločnosť v priebehu toho týždňa rozmiestni jednotlivé kontajnery na pridelené stanovištia po celom meste. Kontajnery na šatstvo sa budú vyvážať každých 14 dní podľa určeného harmonogramu,“ vysvetľuje referentka pre komunálne odpadové hospodárstvo Ing. Zuzana Iliašová

Presné umiestnenie kontajnerov ako aj harmonogram vývozov nájdete tu: https://prievidza.sk/zber-satstva/

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…