30. Aug 2022 12:33

Krištáľová váza 2022

Festival populárnej piesne Krištáľová váza je určený pre spevákov - amatérov vo veku od 13 do 30 rokov a zúčastniť sa ho môžu speváci a speváčky z celého Slovenska. Cieľom je objavovať nové spevácke talenty, podporiť rozvoj a uplatnenie ich speváckych kvalít. Od väčšiny festivalov sa Krištáľová váza líši tým, že dáva možnosť získať skúsenosti so spievaním v sprievode renomovaných skúsených hudobníkov, čo zvyšuje kvalitu celého podujatia.

Organizátori: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Obecný úrad Zemianske Kostoľany
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Termín a miesto konkurzu: 24. september 2022 o 10.00 h RKC v Prievidzi
Termín nácviku piesní: 8. október 2022, 10:00 h, RKC v Prievidzi
Termín a miesto festivalu: 15. október 2022 o 16.00 h DK SNP Zemianske Kostoľany

Pravidlá súťaže

Súťažné podmienky:

 • Do súťaže sa môže prihlásiť spevák, speváčka, ktorý v roku konania dovŕši minimálne 13 rokov. Horná veková hranica je 30 rokov.
 • Na základe vyplnenej prihlášky (k dispozícii v RKC v Prievidzi, alebo na www.rkcpd.sk) sa záujemcovia dostavia na výberový konkurz, ktorý sa uskutoční 24.9. 2022 o 10.00 h v sále RKC Prievidza.

Výberový konkurz:

 • Účastnícky poplatok pre každého speváka vo výške 5 € je možné zaplatiť pri registrácii v deň konkurzu 24.9. 2022 od 9:00h v galérii RegionArt pri RKC v Prievidzi.
 • Súťažiaci si pripravia dve piesne z oblasti žánrov populárnej piesne, pričom aspoň jedna z nich musí byť slovenská. Výber repertoáru iného žánru /ľudová pieseň, árie z opier a operiet/ organizátor neodporúča. Vlastná tvorba je vítaná.
 • Interpret je povinný priniesť si so sebou na výberový konkurz podkladovú hudbu, alebo originálny hudobný podklad na klasickom CD nosiči alebo USB kľúči k obom súťažným skladbám, pokiaľ si nezvolil sprievod so sprievodom hudobného nástroja (gitara, klavíra pod.).
 • Do finále postúpi max. 8 finalistov. Finalistov určí odborná porota. Porotu vymenúva na odporúčania odbornej pracovníčky RKC v Prievidzi pre hudbu a spev riaditeľka RKC v Prievidzi. Ide o pedagógov spevu na ZUŠ a konzervatóriách, renomovaných spevákov populárnej piesne a hudobníkov

Nácvik súťažných piesní postupujúcich do finále s klavírom a kapelou:

 • Nácvik finálových piesní v sprievode klavíra a hudobnej skupiny
 • Finalisti odovzdajú organizátorovi údaje slúžiace na ich propagáciu v bulletine festivalu (fotka, stručný životopis)
 • Finalisti zaplatia účastnícky poplatok pre finále festivalu vo výške 10 €

Finále:

 • Programová komisia finálového večera si vyhradzuje právo určenia poradia súťažiacich v zmysle dramaturgického zámeru. V každom kole spieva súťažiaci jednu pieseň
 • V deň finále sa uskutoční zvuková a priestorová skúška, ktorá slúži na odskúšanie akustiky, mikrofónu
  a zorientovanie sa v priestoroch.
 • Finálový večer je dvojkolový:
  1. kolo – interpretácia piesne so sprievodom klavíra
  2. kolo – interpretácia piesne so sprievodom hudobnej skupiny
 • Počas finálového večera organizátor vyhlasuje divácku súťaž na základe anketových lístkov.
 • Súťažiaci, ktorý zvíťazil v predchádzajúcom ročníku festivalu sa nesmie zúčastniť súťaže.

Ceny festivalu:

 • hlavná cena – za 1. miesto – nahrávanie v profesionálnom štúdiu
 • za 2. miesto – vecné ceny
 • za 3. miesto – vecné ceny
 • cena divákov – vecné ceny
 • za postup do finále – ostatní finalisti vecné ceny

Plagát podujatia

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…