Právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti mesta:

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Sídlo: Ulica T. Vansovej 533/24, 971 01 Prievidza
Podiel na základnom imaní: 100 %
IČO: 36349429
Web: www.smmpd.sk
E-mail: konatel@smmpd.sk
Tel.: 046 / 511 19 44
Konateľ spoločnosti: JUDr. Ján Martíček,
Dozorná rada: Ing. Branislav Bucák, MDDr. Veronika Drábiková, Ing. Natália Svítková
Výročné správy: (do roku 2017)

2018
(pdf, 852 kB)
2019
(pdf, 789 kB)
2020
(pdf, 851 kB)
2021
(pdf, 527 kB)

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Sídlo: Mariánska 17, 971 01 Prievidza
Podiel na základnom imaní: 100 %
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
Web: www.tsmpd.sk
E-mail: info@tsmpd.sk
Tel.: 046/542 24 12
Konateľ spoločnosti: Ing. Marián Bielický
Dozorná rada: Ing. Ľuboš Jelačič, Mgr. Libor Mokrý, MVDr. Vladimír Petráš
Výročné správy: (do roku 2017)

2018
(pdf, 250 kB)
2019
(pdf, 250 kB)
2020
(pdf, 2 MB)
2021
(pdf, 627 kB)
2022
(pdf, 631 kB)

Prievidzské odpadové hospodárstvo s.r.o.
Sídlo: Garážová ulica č. 1, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 100 % Mesto Prievidza
IČO: 55 297 650
DIČ: 2121973271
Web: www.pohsro.sk
E-mail: konatel@pohsro.sk
Tel.: +421 904 752 606
Konateľ spoločnosti: JUDr. Róbert Pietrik
Dozorná rada: MVDr. Norbert Turanovič, RNDr. Ing. Ján Kuchárik, Mgr. Július Galis

HARMÓNIA n.o. (nezisková organizácia)
Sídlo: Námestie slobody 14, 97101 Prievidza
IČO: 36119679
IČDPH: SK2021959973
Tel.: 0907 798 626
Web: www.harmoniapd.sk
E-mail: kvrablova67@gmail.com
Štatutárny organ: Katarína Vráblová
Správna rada: PaedDr. Iveta Lauková, Mgr. Jana Javorčeková, Mgr. Alojz Vlčko
Výročné správy: (do roku 2017)

2018
(pdf, 797 kB)
2019
(pdf, 671 kB)
2020
(pdf, 3 MB)
2021
(pdf, 407 kB)

Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o. (nezisková organizácia)
Sídlo: Námestie slobody 6, 97101 Prievidza
IČO: 37923650
Tel.: 046/ 16 186
Web: www.tik.prievidza.sk
E-mail: tik@prievidza.sk
Štatutárny organ: Mgr. Diana Šurkalová Dušeková – riaditeľka
Správna rada: Michal Dobiaš, PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Helena Dadíková, Mgr. Alojz Vlčko
Výročné správy: (do roku 2017)

2018
(pdf, 500 kB)
2019
(pdf, 419 kB)
2020
(pdf, 388 kB)
2021
(pdf, 538 kB)

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
Sídlo: Matice slovenskej 10, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 12,50 %
IČO: 31558429
IČDPH: SK2020466800
Web: www.rtvprievidza.sk
E-mail: televiziapd@gmail.com
Tel.: 046 / 542 24 83
Konatelia spoločnosti: Ing. Daniel Rexa, Dana Reindlová
Dozorná rada: Ing. Rudolf Podoba, Ing. Eleonóra Ferančíková, Mgr. Zlatica Sedláková
Výročné správy: (do roku 2017)

2018
(pdf, 466 kB)
2019
(pdf, 434 kB)
2020
(pdf, 476 kB)

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
Sídlo: G. Švéniho 3H, Prievidza 971 01
Podiel na základnom imaní: 51 %
IČO: 36325961
IČ DPH: SK2020079171
Web: www.pthas.sk
E-mail: pth@pthas.sk
Tel.: 046 / 542 50 27
Predstavenstvo: Ing. Rastislav Januščák – predseda predstavenstva, JUDr. Katarína Macháčková – člen
Dozorná rada: JUDr. Milan Minárik, Ing. Ľuboš Jelačič, Ing. Igor Hoppan, JUDr. Ján Martiček
Výročné správy: (do roku 2017)

2018
(pdf, 3 MB)
2019
(pdf, 4 MB)
2020
(pdf, 4 MB)
2021
(pdf, 4 MB)

Účtovné jednotky, v ktorých má mesto Prievidza majetkovú účasť:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
IČO: 36056006
Podiel mesta na emisii CP: 6,88 %

UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnícka, a.s.
Sídlo: Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice
IČO: 31625657
Podiel mesta na emisii CP: 0,043 %