3. Apr 2023 14:27

Zvýšená kybernetická bezpečnosť vďaka získaných dotáciám

Mesto Prievidza získalo 171 tisíc Eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu projektu pre neustále monitorovanie a zvýšenie ochrany dát IT infraštruktúry samosprávy.

Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (NFP) a následne bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu projektu s názvom: „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Prievidza“. Celková výška nenávratného finančného príspevku spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja je 171 569,80 Eur. Realizácia aktivít pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti prebehne počas roka 2023. Zavedenie nových procesov bude účinné aj po ukončení projektu.

Obyvatelia mesta Prievidza a ich osobné údaje budú realizáciou projektu podliehať zvýšenej ochrane. Kybernetická bezpečnosť, známa aj ako digitálne zabezpečenie, je postupom ochrany digitálnych informácií, zariadení a aktív. Mesto Prievidza zavedie opatrenia a povinnosti, ktoré pre samosprávu vyplývajú zo Zákona č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

„Pre zamedzenie kybernetických útokov, ktoré  v dnešnej dobe neustále ohrozujú chod organizácií a stratu dát, mesto Prievidza zavádza nevyhnutné kybernetické požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu informačných, komunikačných a riadiacich systémov,“ hovorí vedúci referátu pre projekty a investície Mgr. Ivan Benca.

Jednou z hlavných aktivít projektu je zavedenie monitorovacieho a auditného nástroja, ktorý v reálnom čase bude poskytovať centralizované informácie o informačných systémoch mesta. Tento systém bude vyhodnocovať rizikové bezpečnostné udalosti a poskytovať ucelený pohľad na všetky aktivity. 

„Na základe zvyšovania  kybernetických útokov vo verejnom aj súkromnom sektore sa snažíme promptne reagovať, pretože si uvedomuje, že len vďaka automatizovanej detekcie a vyhodnocovania bezpečnostných udalostí nie je možné zaistiť a garantovať bezpečnosť dát, IT infraštruktúry samosprávy a osobných informácii obyvateľov,“ dodáva Ivan Benca.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Názov projektu: Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Prievidza

Výška schváleného NFP: 162 991,31 €

Výška schválených COV na projekt: 171 569,8 Eur

Cieľom projektu je rozšírenie spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti Mesta Prievidza a zabezpečiť súlad so zákonom č.95/2019 Z.z. a č.69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v čo najvyššej možnej miere.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…