2. Jan 2019 14:36

Zoznam zmien cestovných poriadkov MHD Prievidza

Upozorňujeme obyvateľov na platné zmeny v MHD Prievidza od januára 2019.

Linka 307103 Prievidza,RD-aut.stanica-hotel Magura- Bojnice,nám.-Bojnice,kúpele
• odchod spoja č.59 posunutý z 18.06 hod. na 18.10 hod.
Linka 307108 Prievidza,S.Chalupku-aut.stanica-Hradec-Veľká Lehôtka
• odchod spoja č.19 premávajúceho v sobotu a nedeľu je posunutý zo 7.50 hod. na 7.40 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1722 do Bratislavy s odchodom o 8.28 hod.
• spoje č.51 a 53 boli zlúčené do jedného spoja č.53 premávajúceho denne, okrem 24. a 31.12. s posunutým odchodom zo 17.25 hod. na 17.35 hod. ( z dôvodu prestupu cestujúcich z vlaku REX 1725 s príchodom do PD,AS o 17.27 hod.)
• odchod spoja č.45 premávajúceho v „x“ je posunutý z 15.45 hod. na 15.35 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1726 do Bratislavy s odchodom o 16.28 hod.
• odchod spoja č.63 posunutý zo 4.15 hod. na 4.00 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1720 do Bratislavy s odchodom o 4.32 hod.
• odchod spoja č.75 premávajúceho v „x“ posunutý z 11.45 hod. na 11.35 hod. z dôvodu zabezpečenia prípoja cestujúcich na REX 1724 do Bratislavy s odchodom o 12.28 hod.

Linka 307110 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-Zapotôčky-Magura-Zapotôčky-SAD-Prievidza,Ciglianska cesta
• u spoja č.29 zreálnené časy odchodov od zastávky zimný štadión až po okresný súd
• u spoja č.39 zreálnené časy odchodov od zastávky Uniklinika až po SAD
• u spoja č.55 zreálnené časy odchodov od zastávky zimný štadión až po okresný súd

Linka 307115 Prievidza,Gymnázium-Kopanice-aut.stanica-Zapotôčky-Uni Klinika-Bojnice,nemocnica-Bojnice,Dubnica

• zavedený nový spoj č.54 premávajúci v pracovných dňoch (namiesto spoja č.26 na linke MHD 90 premávajúceho tiež v pracovných dňoch – požiadavka cestujúcej na priame spojenie z Bojníc,nem. na sídl. Kopanice).

Linka 307144 Prievidza,aut.stanica-Necpalská-Kopanice-aut.stanica
• odchod spoja č.39 posunutý z 18.05 hod. na 18.20 hod. (z dôvodu kolobehu autobusu na linke č.8 – príchod rýchlika z Bratislavy)

Linka 307151 Prievidza,Ciglianska cesta-SAD-aut.stanica-Magura-Bojnice,nem.-Zapotôčky-Kopanice-SAD-Ciglian.cesta
• spoj č. 109 ( posilový k č.47) predĺžený na Cigliansku cestu

Linka 307190 Prievidza,GeWis-RD-aut.stanica-Zapotôčky/Magura-Bojnice,nemocnica-Bojnice,Dubnica
• u spojov č.15 a 20 boli zreálnené časy odchodov
• v pracovných dňoch je zrušený spoj č.26 s odchodom o 15.02 hod. z Bojníc,Dubnice,Jednota (namiesto neho bude premávať nový priamy spoj na linke č.15 so zachovaným odchodom z Bojníc,Dubnice,Jednota o 15.02 hod. s vylúčením zachádzky cez Zapotôčky ) Nárast tarifných kilometrov za rok = 750 Tkm.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…