10. Aug 2022 13:27

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú naplánované viaceré zmeny umiestnenia volebných miestností. Upozorňujeme najmä na to, že všetky volebné miestnosti, ktoré boli v minulosti v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov, budú umiestnené do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Pribudne tiež nový volebný okrsok s volebnou miestnosťou v lokalite Ciglianska cesta.

Pre nastávajúce voľby dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám. Volebné miestnosti pre nastávajúcej voľby nebudú v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov. Tie sa presúvajú do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Upozorňujeme voličov na túto zmenu a odporúčame si preveriť umiestnenie volebnej miestnosti prislúchajúcej k jednotlivým uliciam podľa určenia volebných miestností.

Taktiež dochádza k utvoreniu nového volebného okrsku a určeniu novej volebnej miestnosti na Ciglianskej ceste v bytovom dome 2668/6, v byte č. 5.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre spojené voľby nájdete tu:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…