10. Aug 2022 13:27

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú naplánované viaceré zmeny umiestnenia volebných miestností. Upozorňujeme najmä na to, že všetky volebné miestnosti, ktoré boli v minulosti v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov, budú umiestnené do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Pribudne tiež nový volebný okrsok s volebnou miestnosťou v lokalite Ciglianska cesta.

Pre nastávajúce voľby dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám. Volebné miestnosti pre nastávajúcej voľby nebudú v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov. Tie sa presúvajú do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Upozorňujeme voličov na túto zmenu a odporúčame si preveriť umiestnenie volebnej miestnosti prislúchajúcej k jednotlivým uliciam podľa určenia volebných miestností.

Taktiež dochádza k utvoreniu nového volebného okrsku a určeniu novej volebnej miestnosti na Ciglianskej ceste v bytovom dome 2668/6, v byte č. 5.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre spojené voľby nájdete tu:

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…