10. Aug 2022 13:27

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú naplánované viaceré zmeny umiestnenia volebných miestností. Upozorňujeme najmä na to, že všetky volebné miestnosti, ktoré boli v minulosti v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov, budú umiestnené do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Pribudne tiež nový volebný okrsok s volebnou miestnosťou v lokalite Ciglianska cesta.

Pre nastávajúce voľby dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám. Volebné miestnosti pre nastávajúcej voľby nebudú v priestoroch materských škôl a v Zariadení pre seniorov. Tie sa presúvajú do priestorov základných škôl a Centra voľného času. Upozorňujeme voličov na túto zmenu a odporúčame si preveriť umiestnenie volebnej miestnosti prislúchajúcej k jednotlivým uliciam podľa určenia volebných miestností.

Taktiež dochádza k utvoreniu nového volebného okrsku a určeniu novej volebnej miestnosti na Ciglianskej ceste v bytovom dome 2668/6, v byte č. 5.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre spojené voľby nájdete tu:

Ďalšie aktuality

Augustové a septembrové číslo mesačníka Centra poradensko…

7. Oct 2022 12:15
V ďalšom čísle mesačníka neziskovej organizácie Spokojnosť – centrum sociálnych…

V MHD zaplatíte aj platobnou kartou

7. Oct 2022 8:59
Cestujúca verejnosť zaplatí za cestovné lístky v autobusoch MHD Prievidza po novom…

Informácia o prevádzke na prievidzských cintorínoch počas…

7. Oct 2022 8:50
Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD, s.r.o.) – Stredisko pietnych…