27. Oct 2011 8:59

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Dňa 25. októbra sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Prievidzskí poslanci na októbrovom zastupiteľstve schválili nové VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza. Okrem toho schválili aj doplnky dvoch VZN – Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza a do VZN č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta boli doplnené znelky mesta a ich používanie.

Taktiež boli schválené aj doplnky interných smerníc č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.

V bode Rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťami o kúpu nehnuteľností a zriadením vecných bremien. Mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatné prevzatie stavby „Stavebné úpravy Nábrežnej ulice v Prievidzi“. Poslanci podporili 5% kofinacovanie 4 projektov. V tajnej voľbe bola na návrh primátorky mesta za členku Mestskej rady zvolená Helena Dadíková.

Zástupcovia Mladého parlamentu v rámci rokovania MsZ predstavili poslancom i ďalším prítomným projekt Revitalizácie detských ihrísk v meste.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 29.11.2011

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…