27. Oct 2011 8:59

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Dňa 25. októbra sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Prievidzskí poslanci na októbrovom zastupiteľstve schválili nové VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza. Okrem toho schválili aj doplnky dvoch VZN – Doplnok č. 1 k VZN č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prievidza a do VZN č. 116/2011 o zásadách používania symbolov mesta boli doplnené znelky mesta a ich používanie.

Taktiež boli schválené aj doplnky interných smerníc č. 63 – Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a č. 65 – Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza.

V bode Rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťami o kúpu nehnuteľností a zriadením vecných bremien. Mestské zastupiteľstvo schválilo bezodplatné prevzatie stavby „Stavebné úpravy Nábrežnej ulice v Prievidzi“. Poslanci podporili 5% kofinacovanie 4 projektov. V tajnej voľbe bola na návrh primátorky mesta za členku Mestskej rady zvolená Helena Dadíková.

Zástupcovia Mladého parlamentu v rámci rokovania MsZ predstavili poslancom i ďalším prítomným projekt Revitalizácie detských ihrísk v meste.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 29.11.2011

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…