5. máj 2021 11:04

Zmeny v parkovacom systéme v Prievidzi

Poslanci na svojom aprílovom rokovaní schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. Zmeny prinesú zrušenie jednorazových stieracích parkovacích kariet.

VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, ktoré schválili poslanci MsZ na zasadnutí 26. apríla 2021, prinieslo niekoľko noviniek v regulácii parkovania v Centrálnej mestskej parkovacej zóne. Hlavnou zmenou je zrušenie možnosti úhrady parkovného formou jednorazových stieracích, parkovacích kariet z dôvodu nízkeho záujmu o túto formu úhrady. Ďalšími zmenami sú menšie zmeny počtu parkovacích miest na Dlhej ulici a Nábreží sv. Cyrila.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…