5. máj 2021 11:04

Zmeny v parkovacom systéme v Prievidzi

Poslanci na svojom aprílovom rokovaní schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. Zmeny prinesú zrušenie jednorazových stieracích parkovacích kariet.

VZN mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, ktoré schválili poslanci MsZ na zasadnutí 26. apríla 2021, prinieslo niekoľko noviniek v regulácii parkovania v Centrálnej mestskej parkovacej zóne. Hlavnou zmenou je zrušenie možnosti úhrady parkovného formou jednorazových stieracích, parkovacích kariet z dôvodu nízkeho záujmu o túto formu úhrady. Ďalšími zmenami sú menšie zmeny počtu parkovacích miest na Dlhej ulici a Nábreží sv. Cyrila.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…