16. Apr 2018 7:19

Zmena rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v Necpaloch

Na základe požiadavky obyvateľov sa z dôvodu konania Necpalských hodov mení termín umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov na dvoch stanovištiach vo Volebnom obvode č. 1 - Na záhumní a na Veľkonecpalskej ulici pri kaplnke.

Na stanovištia Na záhumní a na Veľkonecpalskej ulici pri kaplnke budú kontajnery rozmiestnené o týždeň neskôr ako v pôvodne plánovanom termíne, teda v termíne od 23. do 29. apríla 2018.

Plánovaný harmonogram v ostatných častiach mesta nájdete tu.

Jarný zber do veľkoobjemových kontajnerov sa týka objemného odpadu, teda odpadu, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na zmesový komunálny odpad (ukladaný do čiernych nádob) a neobsahuje nebezpečné látky.

Objemný odpad je starý nábytok (ukladať v rozloženom stave), koberce, linoleá a podobne.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny),nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi).

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.