13. Sep 2023 10:12

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior-tabletov


Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky po vyhodnotení pilotného projektu Plánu obnovy a odolnosti SR: „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior-tabletov“, známy ako „Digitálni seniori“, spúšťa pokračovanie školení našich seniorov na prácu s digitálnymi zariadeniami.

Celkovo sa do konca roku 2026 má vyškoliť 105 440 seniorov v oblasti informačných technológií so zameraním na používanie a prácu s digitálnymi zariadeniami (tablety, notebooky, PC, …)    
Záujemca o takéto školenie sa musí mať minimálne 65 rokov a musí sa zaregistrovať na portáli: www.digitalniseniori.gov.sk/predregistracia

Pokiaľ sa záujemca o toto školenie nevie sám zaregistrovať poprosím, aby osobne prišiel do nášho Denného centra Bôbar v dohodnutom čase. Ja mu s registráciou veľmi rád pomôžem a spoločne takéhoto záujemcu zaregistrujeme. Čas registrácie sa dohodne na výbore nášho DC, aby sme v tom mali určitý systematický poriadok. Ak budete mať nejaké otázky ohľadom registrácie bývam v DC Bôbar každý utorok od 13.hod, stačí prísť a všetko si vysvetlíme,“ hovorí Ing. Juraj Palásthy

Záujemci sa taktiež môžu obrátiť na linku Call-centra, na telefónnom čísle 02/35 80 30 80, kde im operátori radi pomôžu s prípadnými otázkami aj s asistenciou pri vypĺňaní predregistračného formuláru.

Tí seniori, ktorí už sú zaregistrovaní sa opätovne registrovať nemusia! Pre nich platí už vykonaná registrácia.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…