28. Oct 2014 11:47

Zlatá svadba opäť na úrade

V jesennej atmosfére sa v sobotu 25. októbra v obradnej sieni stretla primátorka mesta Katarína Macháčková s manželmi Evou a Ladislavom Lackovými. Dôvodom ich prijatia bolo „zlaté“ manželské jubileum.

Vytúžené áno zaznelo z úst snúbencov 17. októbra 1964 na Mestskom národnom výbore v Žiari nad Hronom a svadobná hostina v zasadačke n.p. Priemstav závod Žiar nad Hronom.Zlatým manželom dcéry vychovávajú 3 vnukov a jednu vnučku, ktorí im robia radosť a dúfajú, že sa dožijú aj pravnúčaťa.
Primátorka mesta v srdečnej atmosfére zablahoželala jubilantom k vzácnemu manželskému jubileu.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…