1. Feb 2012 7:13

Zimná údržba chodníkov

Na podnety viacerých obyvateľov nášho mesta chceme informovať o spravovaní a údržbe komunikácií počas zimných mesiacov.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov práve spoločnosť TEZAS. Na výkon týchto prác nie je potrebná na odhrabávanie snehu objednávka zo strany mestského úradu. Z toho dôvodu súkromná spoločnosť TEZAS musí odhrabávať sneh a zľadovatelé chodníky bez požiadavky zo strany mesta. Rovnaký systém platí aj pri vývoze komunálneho odpadu touto spoločnosťou. Rovnako ani tieto služby nie je potrebné objednávať cez požiadavku z mestského úradu.

Na základe viacerých podnetov a sťažností príslušný odbor Mestského úradu Prievidza vyzval spoločnosť TEZAS , aby boli komunikácie a chodníky zjazdné, udržiavané a bezpečné.

V prípade, ak by boli obyvatelia mesta nespokojní s údržbou komunikácií, môžu zaslať svoje podnety s upresnením lokalizácie neodhrabaných chodníkov formou elektronickej pošty na info@prievidza.sk alebo osobne na mestskom úrade na oddelení životného prostredia v budove Priemstav-u.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…