1. Feb 2012 7:13

Zimná údržba chodníkov

Na podnety viacerých obyvateľov nášho mesta chceme informovať o spravovaní a údržbe komunikácií počas zimných mesiacov.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov práve spoločnosť TEZAS. Na výkon týchto prác nie je potrebná na odhrabávanie snehu objednávka zo strany mestského úradu. Z toho dôvodu súkromná spoločnosť TEZAS musí odhrabávať sneh a zľadovatelé chodníky bez požiadavky zo strany mesta. Rovnaký systém platí aj pri vývoze komunálneho odpadu touto spoločnosťou. Rovnako ani tieto služby nie je potrebné objednávať cez požiadavku z mestského úradu.

Na základe viacerých podnetov a sťažností príslušný odbor Mestského úradu Prievidza vyzval spoločnosť TEZAS , aby boli komunikácie a chodníky zjazdné, udržiavané a bezpečné.

V prípade, ak by boli obyvatelia mesta nespokojní s údržbou komunikácií, môžu zaslať svoje podnety s upresnením lokalizácie neodhrabaných chodníkov formou elektronickej pošty na info@prievidza.sk alebo osobne na mestskom úrade na oddelení životného prostredia v budove Priemstav-u.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.