1. Feb 2012 7:13

Zimná údržba chodníkov

Na podnety viacerých obyvateľov nášho mesta chceme informovať o spravovaní a údržbe komunikácií počas zimných mesiacov.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov práve spoločnosť TEZAS. Na výkon týchto prác nie je potrebná na odhrabávanie snehu objednávka zo strany mestského úradu. Z toho dôvodu súkromná spoločnosť TEZAS musí odhrabávať sneh a zľadovatelé chodníky bez požiadavky zo strany mesta. Rovnaký systém platí aj pri vývoze komunálneho odpadu touto spoločnosťou. Rovnako ani tieto služby nie je potrebné objednávať cez požiadavku z mestského úradu.

Na základe viacerých podnetov a sťažností príslušný odbor Mestského úradu Prievidza vyzval spoločnosť TEZAS , aby boli komunikácie a chodníky zjazdné, udržiavané a bezpečné.

V prípade, ak by boli obyvatelia mesta nespokojní s údržbou komunikácií, môžu zaslať svoje podnety s upresnením lokalizácie neodhrabaných chodníkov formou elektronickej pošty na info@prievidza.sk alebo osobne na mestskom úrade na oddelení životného prostredia v budove Priemstav-u.

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…