1. Feb 2012 7:13

Zimná údržba chodníkov

Na podnety viacerých obyvateľov nášho mesta chceme informovať o spravovaní a údržbe komunikácií počas zimných mesiacov.

Na základe komisionárskej zmluvy medzi mestom Prievidza a súkromnou spoločnosťou TEZAS zabezpečuje údržbu komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov práve spoločnosť TEZAS. Na výkon týchto prác nie je potrebná na odhrabávanie snehu objednávka zo strany mestského úradu. Z toho dôvodu súkromná spoločnosť TEZAS musí odhrabávať sneh a zľadovatelé chodníky bez požiadavky zo strany mesta. Rovnaký systém platí aj pri vývoze komunálneho odpadu touto spoločnosťou. Rovnako ani tieto služby nie je potrebné objednávať cez požiadavku z mestského úradu.

Na základe viacerých podnetov a sťažností príslušný odbor Mestského úradu Prievidza vyzval spoločnosť TEZAS , aby boli komunikácie a chodníky zjazdné, udržiavané a bezpečné.

V prípade, ak by boli obyvatelia mesta nespokojní s údržbou komunikácií, môžu zaslať svoje podnety s upresnením lokalizácie neodhrabaných chodníkov formou elektronickej pošty na info@prievidza.sk alebo osobne na mestskom úrade na oddelení životného prostredia v budove Priemstav-u.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…