19. Feb 2024 12:52

Žiadosti o dotácie čakajú na vyhodnotenie

Prievidzská samospráva spustila v januári elektronický systém podávania dotácií, ktorý by mal zabezpečiť väčšiu prehľadnosť a jednoduchšie vyhodnotenie žiadostí. Žiadosti do štyroch grantových programov bolo možné podávať do konca januára.

„Žiadosti o poskytnutie dotácie sú rozdelené na jednotlivé grantové programy konkrétne Kultúrny život v Prievidzi, Športuj a ži zdravšie, Zelenšia Prievidza a Lepší život v Prievidzi. Celkovo sme zaregistrovali 73 žiadostí, ktoré budú vyhodnotené najneskôr začiatkom marca,“ informoval referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.

Mesto na jednotlivé programy vyčlenilo v rozpočte prostriedky v celkovej výške 91 700 eur:

Lepší život v Prievidzi – rozpočet 6000 eur – počet žiadostí o dotáciu 12

Kultúrny život v Prievidzi – 23 700 eur – počet žiadostí o dotáciu 26

Zelenšia Prievidza – rozpočet 2000 eur – počet žiadostí o dotáciu 3

Športuj a ži zdravšie – rozpočet 60 000 eur – počet žiadostí o dotáciu 32

V prípade nedočerpania všetkých finančných prostriedkov účelovo určených na dotácie, budú jednotlivé grantové programy otvorené až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov, o čom budú žiadatelia informovaní vždy prostredníctvom webového sídla mesta. Dotáciu je možné poskytnúť na akciu/projekt/podujatie, ktoré sa realizuje a ukončuje od 01. januára príslušného rozpočtového roka do 31.decembra príslušného rozpočtového roka.

Videoreportáž k príspevku

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…