16. Feb 2012 6:37

Železný sľub

Silu železa má sľub, ktorý si práve pred 65. rokmi dali manželia Hanka a Karol Mikulášovci.

Ako prezradila pani Hanka primátorke mesta, 15. februára 1947, v deň ich sobáša, bolo krásne počasie . A tak mala nevesta šaty s krásnym dlhým závojom bez kožucha, či teplého kabáta.

Harmonické 65. ročné manželstvo bolo podrobené mnohým skúškam. Veľmi živé spomienky majú obaja najmä na odlúčenie počas manželovho väznenia v ťažkých povojnových rokoch

Žijú pokojným životom, ktorý okrem výchovy dvoch synov zasvätili turistike a záhradkárčeniu. Primátorka mesta manželom Mikulášovcom, ktorí si pripomínajú železnú svadbu, zaželala ešte veľa krásnych spoločných rokov a najmä pevné zdravie.

Ďalšie aktuality

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…