8. Jul 2011 8:59

Zelená trhovisku aj bytom v Prievidzi

V piatok 8. júla sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, na ktorom poslanci oficiálne schválili obnovenie trhoviska na Námestí slobody, výstavbu bytov v lokalite Prievidza Necpaly a vyhoveli petícii obyvateľov na Jesenského ulici. Siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva v obradnej sieni Mestského domu, ktoré viedla v zastúpení primátorky mesta viceprimátorka Helena Dadíková, si vyžiadalo schvaľovanie doplnku č.

3  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. Ním poslanci schválili vznik nového trhoviska, na ktoré bolo mesto zvyknuté už v minulosti. Bude sa nachádzať medzi  Hviezdoslavovou ulicou a Námestím slobody vedľa rehoľných sestričiek Kongregácie Dcér Božskej Lásky. Trhovisko bude v správe spoločnosti Správa majetku mesta, s.r.o. a doplnkom č. 5  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza schválili poslanci poriadok trhoviska, ktoré bude slávnostne otvorené 22. júla dopoludnia.

V ďalšom bode poslanci rozhodli o súhlase s výstavbou troch bytových domov na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici, ktorú bude realizovať  spoločnosť LICITOR development, s.r.o. Pôjde o 30 nových bytov s parkovacím miestom, ktorých cena sa bude pohybovať okolo 900 € za meter štvorcový s DPH.

V bode rôzne poslanci vyhoveli petícii obyvateľov na  Jesenského ulici a s prihliadnutím na stanovisko výboru volebného obvodu 4 a dopravnej komisie odmietli zriadenie vecného bremena požadovaného Edmundom Majdanom.

 

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.