8. Jul 2011 8:59

Zelená trhovisku aj bytom v Prievidzi

V piatok 8. júla sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, na ktorom poslanci oficiálne schválili obnovenie trhoviska na Námestí slobody, výstavbu bytov v lokalite Prievidza Necpaly a vyhoveli petícii obyvateľov na Jesenského ulici. Siedme zasadnutie mestského zastupiteľstva v obradnej sieni Mestského domu, ktoré viedla v zastúpení primátorky mesta viceprimátorka Helena Dadíková, si vyžiadalo schvaľovanie doplnku č.

3  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 95/2006 o trhových poriadkoch predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza. Ním poslanci schválili vznik nového trhoviska, na ktoré bolo mesto zvyknuté už v minulosti. Bude sa nachádzať medzi  Hviezdoslavovou ulicou a Námestím slobody vedľa rehoľných sestričiek Kongregácie Dcér Božskej Lásky. Trhovisko bude v správe spoločnosti Správa majetku mesta, s.r.o. a doplnkom č. 5  k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 94/2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta Prievidza schválili poslanci poriadok trhoviska, ktoré bude slávnostne otvorené 22. júla dopoludnia.

V ďalšom bode poslanci rozhodli o súhlase s výstavbou troch bytových domov na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici, ktorú bude realizovať  spoločnosť LICITOR development, s.r.o. Pôjde o 30 nových bytov s parkovacím miestom, ktorých cena sa bude pohybovať okolo 900 € za meter štvorcový s DPH.

V bode rôzne poslanci vyhoveli petícii obyvateľov na  Jesenského ulici a s prihliadnutím na stanovisko výboru volebného obvodu 4 a dopravnej komisie odmietli zriadenie vecného bremena požadovaného Edmundom Majdanom.

 

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…