4. Jan 2024 8:33

Zber vianočných stromčekov


Informujeme obyvateľov, že zber stromčekov sa uskutoční v dvoch termínoch a to 11.1.2024  a 18.1.2024. Obyvatelia v časti hromadnej bytovej výstavby môžu vykladať stromčeky na stojiská kontajnerov. V časti IBV sa obyvatelia môžu obrátiť na tel. číslo 046/ 5179 625  a nahlásiť zber vianočných stromčekov v uvedených termínoch.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…