29. Nov 2023 9:14

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom na zmenené poveternostné podmienky zabezpečený len do 1. decembra 2023 vrátane.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…