15. Apr 2010 14:41

Záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“

CVČ SPEKTRUM Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi vo štvrtok 22.4.2010 o 10.00 hod. pri príležitosti 40. výročia Dňa Zeme. Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko s.r.o., sa žiaci ôsmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidze, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už siedmy rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o..

Projekt trval od novembra 2009 do 22. apríla 2010 a jeho cieľom bolo prehĺbenie záujmu detí a ostatnej verejnosti o problematiku životného prostredia. V rámci projektu sa okrem tradičných zberových aktivít (papier a PET fľaše) realizovali aj moderné ako „Eko-web“, v rámci ktorej školy na vlastných webových stránkach zaznamenávali a zverejňovali priebeh všetkých aktivít uskutočnených v rámci projektu, či „Eko-erb mesta Prievidza“ (výroba erbu mesta z vrchnákov PET fliaš). Mimoriadne obľúbenou aktivitou je každoročne ,,Ekokaraoké“, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. K ďalším aktivitám projektu patria: Kultúra životného prostredia, Príroda je kamarát a Ekorok našimi očami: „OBEZITA – problém mladej generácie?
V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť.

Čo uvidíte na Námestí slobody :

– školy pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov

– prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili (diela s tematikou životného prostredia, výtvarné dielka z PET fliaš, atď…)

– hodnotiť sa bude: informačný obsah prezentovaného materiálu a estetická úroveň celkovej prezentácie

Za organizátorov celej akcie sa pre masmédiá, v prípade záujmu, po otvorení na brífingu vyjadria: primátor Prievidze Ing. Ján Bodnár a konateľ spoločnosti Nestlé Ing. Jaroslav Kollár.

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…