30. Jan 2024 12:59

Zasadnutie VVO II - Sídlisko Píly


Oznamujeme verejnosti, že najbližšie zasadnutie Výboru volebného obvodu 2 – Sídlisko Píly
sa uskutoční štvrtok 01. februára 2024 o 17.00 h.v banketovej sále na I. poschodí Domu kultúry na Ul. F.Madvu.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…