13. Jan 2011 18:59

Základná škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi mení tradičnú školu na modernú

7. januára 2011 o 10.00 sa v hoteli Preuge v Prievidzi za prítomnosti predstaviteľov mesta a ďalších pozvaných hostí konala slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia realizácie dopytovo orientovaného projektu pod názvom: „Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi.“ Dvojročná realizácia projektu prebiehala v štyroch základných aktivitách: 1. ECDL vzdelávanie a certifikácia pedagógov 2. Tvorba učebných materiálov a textov pre digitálne vyučovanie 3. Vytvorenie digitálnej databanky školy – Eduportál ZŠ Rastislavova 4. Školská akadémia 87 % členov jedného z najväčších a najvyspelejších pedagogických zborov v meste sa aktívne podieľalo na tvorbe učebných materiálov pre digitálne vzdelávacie prostredie pod názvom Eduportál ZŠ Rastislavova. V záverečnej projektovej aktivite účastníci akadémie prezentovali a hodnotili dosiahnuté výsledky a prínos projektu, ktorý je výnimočný svojim rozsahom aj zameraním.

Atraktívnejšie vyučovacie metódy zefektívnia a skvalitnia rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a zvýšia ich záujem o vzdelávanie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Mgr. Anna Čižnárová, manažér publicity

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…