13. Jan 2011 18:59

Základná škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi mení tradičnú školu na modernú

7. januára 2011 o 10.00 sa v hoteli Preuge v Prievidzi za prítomnosti predstaviteľov mesta a ďalších pozvaných hostí konala slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia realizácie dopytovo orientovaného projektu pod názvom: „Zvýšenie digitálnej gramotnosti učiteľov, tvorba a využitie učebných materiálov ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi.“ Dvojročná realizácia projektu prebiehala v štyroch základných aktivitách: 1. ECDL vzdelávanie a certifikácia pedagógov 2. Tvorba učebných materiálov a textov pre digitálne vyučovanie 3. Vytvorenie digitálnej databanky školy – Eduportál ZŠ Rastislavova 4. Školská akadémia 87 % členov jedného z najväčších a najvyspelejších pedagogických zborov v meste sa aktívne podieľalo na tvorbe učebných materiálov pre digitálne vzdelávacie prostredie pod názvom Eduportál ZŠ Rastislavova. V záverečnej projektovej aktivite účastníci akadémie prezentovali a hodnotili dosiahnuté výsledky a prínos projektu, ktorý je výnimočný svojim rozsahom aj zameraním.

Atraktívnejšie vyučovacie metódy zefektívnia a skvalitnia rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a zvýšia ich záujem o vzdelávanie.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Mgr. Anna Čižnárová, manažér publicity

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…