13. Jun 2018 8:40

Začína sa výstavba veľkého parkoviska na Zapotôčkoch

Po podpise zmluvy začína výstavba dlho očakávaného parkoviska v lokalite ulice M. Rázusa. V prvej fáze bude vybudovaných 97 parkovacích miest.

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva o dielo Spevnené plochy M. Rázusa I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31. Projekt je prvou časťou plánovaného zámeru na sídlisku Nové mesto – Zapotôčky, v rámci ktorej samospráva vybuduje 97 parkovacích miest. Na projekt majú nadviazať ďalšie časti projektu, s možnosťou v budúcnosti vybudovať do 500 parkovacích miest.

Upozorňujeme obyvateľov že od pondelka 18.6. 2018 od 8.00 hod zhotoviteľ stavby „ Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 “ uzavrie parkovisko pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č.13-17 / 17 parkovacích miest / na dobu 90 dní z dôvodu výstavby I. úseku spevnených plôch.

RTV Prievidza:V týchto dňoch sa spúšťa prvá etapa výstavby, v rámci ktorej budú okrem parkovacích miest vybudované aj prístupová komunikácia a ďalšie súčasti následných etáp parkoviska. „Už v prvej fáze budú okrem takmer stovky parkovacích miest zrealizované aj lapač ropných látok, verejné osvetlenie, odvodnenie dažďovou kanalizáciou. Teda všetko, čo parkovacie plochy musia mať z pohľadu technických noriem. Práce budú zahŕňať aj sadové úpravy a výsadbu mladých listnatých a ihličnatých stromov,“ priblížila primátorka Prievidze K. Macháčková.

S výstavbou parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa sa počítala už niekoľko rokov. V súčasnosti sú v príprave aj ďalšie etapy parkoviska. Samotnej realizácii predchádzali náročné práce v majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov za bytovým domom na Ul. M. Rázusa.

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…