5. Jun 2023 8:49

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej hale, na ktorú v minulom roku získalo i dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 115 267 eur.

Obsahom rekonštrukcie palubovky bude odstránenie a likvidácia pôvodnej skladby podlahy, deliacich mantinelov ako aj vyčistenie a príprava podkladu palubovky, príp. lokálne vyspravenie hydroizolácie. Nová palubovka bude zhotovená z komplexného certifikovaného podlahového systému pevnej drevenej podlahy s vydaným certifikátom FIBA, Level 1.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj maľovanie čiar polyuretánovou farbou, tak aby čiary boli v súlade s pravidlami jednotlivých športov. Investícia rovnako zahŕňa dodanie a montáž dvoch kusov mobilných basketbalových košov Hyd roplay Official s vydaným certifikátom FIBA, Level 1., repasáciu deliacich mantinelov oddeľujúcich hraciu plochu od diváckeho sektora, ako aj výmenu a vyspravenie podlahy PVC po oboch stranách haly v 1. rade diváckeho sektora od palubovky.

„Práce na rekonštrukcii palubovky sú naplánované na 90 dní, s čím budú súvisieť obmedzenia tréningov a športových podujatí. To bol i dôvod, prečo zástupcovia mesta a športových klubov rozhodli o realizácii v letných mesiacoch od júna do augusta tohto roku. Počas týchto mesiacov budú tréningové procesy a turnaje obmedzené iba v minimálnej miere,“ vyjadril sa zodpovedný vedúci športovej haly Ing. Branislav Bucák.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…