10. Mar 2016 22:48

Začatie prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza - verejná vyhláška

Mesto Prievidza oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti verejnou vyhláškou začatie prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza.

Celý dokument:

ico_pdf_46

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza je k nahliadnutíu po dobu 30 dní na mestskom úrade v Prievidzi na referáte územného plánovania a dopravy, Ul. P. O. Hviezdoslava 3 (budova Priemstav B, kanc. č. 517) v čase úradných hodín MsÚ.

Dokumentáciu si môžete stiahnuť aj tu:

ts_46

Verejné prerokovanie pre fyzické osoby a verejnosť sa uskutoční dňa 23. marca 2016 o 15:00 v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza na Nám slobody č. 14.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…