18. Jan 2012 10:19

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012

INFORMÁCIE O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012 :

Spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, ako správca mestskej zelene, podala dňa 17.01.2011 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemkoch vo vlastníctve/užívaní mesta Prievidza. Žiadosť bola spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov mesta, ktorým dreviny poškodzujú majetok, tienia obytné priestory, poškodzujú zdravie (alergie)…

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…