18. Jan 2012 10:19

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012

INFORMÁCIE O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012 :

Spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, ako správca mestskej zelene, podala dňa 17.01.2011 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemkoch vo vlastníctve/užívaní mesta Prievidza. Žiadosť bola spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov mesta, ktorým dreviny poškodzujú majetok, tienia obytné priestory, poškodzujú zdravie (alergie)…

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…