18. Jan 2012 10:19

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012

INFORMÁCIE O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012 :

Spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, ako správca mestskej zelene, podala dňa 17.01.2011 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemkoch vo vlastníctve/užívaní mesta Prievidza. Žiadosť bola spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov mesta, ktorým dreviny poškodzujú majetok, tienia obytné priestory, poškodzujú zdravie (alergie)…

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…