18. Jan 2012 10:19

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012

INFORMÁCIE O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012 :

Spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, ako správca mestskej zelene, podala dňa 17.01.2011 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemkoch vo vlastníctve/užívaní mesta Prievidza. Žiadosť bola spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov mesta, ktorým dreviny poškodzujú majetok, tienia obytné priestory, poškodzujú zdravie (alergie)…

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.