18. Jan 2012 10:19

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012

INFORMÁCIE O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-2108-2012 :

Spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, ako správca mestskej zelene, podala dňa 17.01.2011 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemkoch vo vlastníctve/užívaní mesta Prievidza. Žiadosť bola spracovaná na základe požiadaviek obyvateľov mesta, ktorým dreviny poškodzujú majetok, tienia obytné priestory, poškodzujú zdravie (alergie)…

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…