14. Mar 2019 9:45

Začali rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019

V roku 2019 pokračuje plnenie zmluvy na rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Dodávateľom prác je spoločnosť STRABAG . Celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť parkovísk v meste Prievidza prejde kompletnou rekonštrukciou. Práce sa realizujú po etapách, pričom v roku 2018 bolo z rekonštruovaných sedem komunikácií, jedno parkovisko a štyri chodníky.

Zoznam komunikácií a chodníkov ktoré sa budú rekonštruovať v roku 2019:
Rekonštrukcia komunikácie Lúčna ulica – cesta, chodník ľavá strana dlažba
Rekonštrukcia chodníka na Ul. stavbárov
Rekonštrukcia komunikácie Svätoplukova ulica
Rekonštrukcia komunikácie Ul. D. Krmana
Rekonštrukcia komunikácie Ul. J. Francisciho
Rekonštrukcia komunikácie Ul. A. Mišúta
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5304
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5306
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5307
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5308
Rekonštrukcia komunikácie Hlboká ulica I. etapa
Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica
Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu. Výsledná cena za rekonštrukciu ciest vo všetkých etapách predstavuje sumu 1 610 763,03,– eur s DPH.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…