9. Nov 2023 12:21

Začala debarierizácia na križovatke Ul. M. Mišíka a Košovskej ceste

Technické služby mesta Prievidza začali v tomto týždni debarierizačné práce na križovatke Ul. M. Mišíka a Košovskej ceste. Ukončenie prác v hodnote cca. 5000 eur bude do veľkej miery závisieť od priaznivosti počasia.

Debarierizácia verejného priestoru, povrchov a konštrukcií pozemných komunikácií a chodníkov pre peších je dôležitá aktivita samosprávy. Jej cieľom je zlepšenie podmienok pre sociálnu inklúziu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie do spoločnosti.

„Mesto neustále realizuje viaceré zásahy, ktorými sa snaží docieliť potrebnú úpravu infraštruktúry pre nevidiacich. Okrem práve realizovanej debarierizácie na Ul. M. Mišíka a Košovskej ceste sme v tomto roku riešili napríklad i zvýšenú bezpečnosť chodcov pri kruhovej križovatke na Ulici S. Chalupku a Ulici J. Kráľa, či debarierizačné opatrenia na jednosmerných uliciach na M.R. Štefánika pri bývalom kine Baník,“ popisuje Ing. Nikmonová z oddelenia výstavby.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…