9. Nov 2023 12:21

Začala debarierizácia na križovatke Ul. M. Mišíka a Košovskej ceste

Technické služby mesta Prievidza začali v tomto týždni debarierizačné práce na križovatke Ul. M. Mišíka a Košovskej ceste. Ukončenie prác v hodnote cca. 5000 eur bude do veľkej miery závisieť od priaznivosti počasia.

Debarierizácia verejného priestoru, povrchov a konštrukcií pozemných komunikácií a chodníkov pre peších je dôležitá aktivita samosprávy. Jej cieľom je zlepšenie podmienok pre sociálnu inklúziu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie do spoločnosti.

„Mesto neustále realizuje viaceré zásahy, ktorými sa snaží docieliť potrebnú úpravu infraštruktúry pre nevidiacich. Okrem práve realizovanej debarierizácie na Ul. M. Mišíka a Košovskej ceste sme v tomto roku riešili napríklad i zvýšenú bezpečnosť chodcov pri kruhovej križovatke na Ulici S. Chalupku a Ulici J. Kráľa, či debarierizačné opatrenia na jednosmerných uliciach na M.R. Štefánika pri bývalom kine Baník,“ popisuje Ing. Nikmonová z oddelenia výstavby.

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…