7. máj 2012 12:57

Za Ondrejom Čiliakom

Mgr. Ondrej ČILIAK (* 1.9.1951 Nováky – † 7.5.2012 Bojnice ), básnik, spisovateľ, publicista, rodák z Novák, obyvateľ Prievidze. Absolvoval Filozofickú fakultu UK, odbor žurnalistika. Bol dlhoročným predsedom Literárneho klubu Poet. Pracoval v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. Vydal básnické zbierky: Ústami spravodlivých /1973/, Podhorské hladiny /1977/, Čistá po dotyku /1980/, Tváre v zrkadle/1981/, Cesta do nežnosti /1986/, Aréna /1986/, Planetárium /1980/, bibliofíliu Ostré ticho /1999/, Dobrý vietor /2001/.

Činnosťou v klube sa snažil odovzdať časť svojich skúseností začínajúcim autorom a tak posúvať ich literárnu úroveň. Bol členom občianskeho združenia Benedikty, ktoré má za úlohu okrem iného podporovať talentovaných členov klubu a to hlavne pri vydávaní samostatných debutov a zbierok. Získal o.i. ocenenie za publikáciu Cesty do minulosti Prievidze, vydanej mestom Prievidza v roku 2006. Slovenský syndikát novinárov udelil knihe prvé miesto v kategórii najkrajší propagačný materiál o meste. Primátorka mesta udelila vlani v septembri Ondrejovi ČILIAKOVI pamätný list pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za podiel na rozvoji mesta a jeho propagácii v roku 240. výročia Vzbury prievidzských žien. V týchto chvíľach už letí jeho básnická duša k svojim múzam…

Česť jeho pamiatke !

MODRÉ Z NEBA
Takú ťa milujem
v zelenej nahote záhrad
pofŕkanú iskrami z pahreby
popálenú vôňou slnečníc
rastúcu do noci
No ja sa strácam
na dne dňa
v závanoch jesene

Nevieme?
veď aj tí bez krídel
chcú letieť na kraj sveta…

Tak vyplašené holuby
letia vyzobávať modré z neba

Dobrý vietor(2001)

Posledná rozlúčka s našim vzácnym spoluobčanom Mgr. Ondrejom Čiliakom
bude piatok 11. mája o 15.00 h na cintoríne v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…