9. Feb 2010 11:04

Z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár v pondelok 8. februára 2010 o 15.30 h sa zišlo 23 poslancov. Predmetom rokovania bol jediný bod – schválenie podmienok financovania výstavby štyroch bytových domov, ktoré by mali vyrásť v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica.

Informáciu s dôvodovou správou poslaneckému zboru predložil Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ v Prievidzi. Skonštatoval, že od pôvodného zámeru stavať byty ako súkromnú investíciu v zmysle Informačného memoranda odstúpila spoločnosť HANT BA, s.r.o. Považské Podhradie, pričom práva na výstavbu bytov postúpila mestu. Mesto Prievidza odkúpilo projektovú dokumentáciu na výstavbu štyroch bytových domov, v každom z nich bude 22 dvoj a trojizbových nájomných bytov. Na financovanie tejto investície mesto využije kombináciu štátnej dotácie pre výstavbu bytov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25 % a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 75 % s 1 %-tným úročením. Poslanci s predloženým návrhom financovania súhlasili a schválili ho formou uznesenia. Výstavba predmetných bytoviek závisí od toho, kedy budú finančné prostriedky na MVaRR SR a ŠFRB schválené.

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.