9. Feb 2010 11:04

Z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi

Na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal primátor mesta Prievidza Ing. Ján Bodnár v pondelok 8. februára 2010 o 15.30 h sa zišlo 23 poslancov. Predmetom rokovania bol jediný bod – schválenie podmienok financovania výstavby štyroch bytových domov, ktoré by mali vyrásť v lokalite Necpaly – Gazdovská ulica.

Informáciu s dôvodovou správou poslaneckému zboru predložil Ing. arch. Vladimír Falat, vedúci odboru výstavby a regionálneho rozvoja MsÚ v Prievidzi. Skonštatoval, že od pôvodného zámeru stavať byty ako súkromnú investíciu v zmysle Informačného memoranda odstúpila spoločnosť HANT BA, s.r.o. Považské Podhradie, pričom práva na výstavbu bytov postúpila mestu. Mesto Prievidza odkúpilo projektovú dokumentáciu na výstavbu štyroch bytových domov, v každom z nich bude 22 dvoj a trojizbových nájomných bytov. Na financovanie tejto investície mesto využije kombináciu štátnej dotácie pre výstavbu bytov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25 % a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 75 % s 1 %-tným úročením. Poslanci s predloženým návrhom financovania súhlasili a schválili ho formou uznesenia. Výstavba predmetných bytoviek závisí od toho, kedy budú finančné prostriedky na MVaRR SR a ŠFRB schválené.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…