1. Apr 2022 9:31

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9/2021 – Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza


Číslo:

9/2021

Prílohy:

VZN č. 9/2021
(pdf, 207 kB)

Schválené:

30.8.2021

Vyhlásené:

6.9.2021

Účinnosť od:

21.9.2021

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…