5. Apr 2022 10:04

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 9/2019 o udržiavaní čistoty a ochrane verejnej zelene v meste Prievidza


Číslo:

9/2019

Prílohy:

VZN č. 9/2019
(pdf, 137 kB)

Schválené:

9.12.2019

Vyhlásené:

Účinnosť od:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…