1. Apr 2022 13:22

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021, ktorým sa stanovujú spádové materské školy v meste Prievidza - zrušené


Číslo:

8/2021

Prílohy:

VZN č. 8/2021
(pdf, 96 kB)

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…