3. máj 2022 10:48

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 154/2014 o zrušení školskej jedálne pri Materskej škole, Ul. Š. Závodníka č. 488/18 971 01 Prievidza


Číslo:

154/2014

Prílohy:

VZN č. 154/2014
(pdf, 327 kB)

Schválené:

29.04.2014

Vyhlásené:

30.04.2014

Účinnosť od:

19.05.2014

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…