3. máj 2022 12:16

Všeobecne záväzné nariadenie č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia - Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza


Číslo:

140/2013

Prílohy:

Schválené:

28.05.2013

Vyhlásené:

29.05.2013

Účinnosť od:

13.06.2013

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

11. Jun 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom vedení bude…

Uzávera Nábrežia J. Kalinčiaka

11. Jun 2024 7:15
Z dôvodu opravy lokálnych výtlkov a zlepšenia zjazdnosti komunikácie, ktorá bude od…

Debarierizácia chodníka Cesta Vl. Clementisa pri parkovisku

10. Jun 2024 8:51
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…