2. Apr 2012 12:29

Výzva na súčinnosť pri zabezpečení kvality ovzdušia

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne a Mestský úrad v Prievidzi upozorňujú občanov, že dňa 22. marca 2012 bol na monitorovacej stanici v Bystričanoch prekročený povolený počet hodnôt tuhých prachových častíc do veľkosti 10 µm v ovzduší, čo môže mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie ako je podráždenie horných dýchacích ciest sprevádzaných kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek.

Túto situáciu spôsobuje najmä automobilová doprava a lokálne vykurovanie tuhými palivami.

Na základe Všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2010 Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, ktorou sa vykonáva Akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia, žiadame občanov mesta, aby po dobu 1 týždňa obmedzili v rámci svojich možností vykurovanie domácností tuhými palivami, prašné stavebné práce a cestovanie individuálnou automobilovou dopravou.

Táto všeobecne záväzná vyhláška bola spracovaná na základe §12 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, schválená Ministerstvom poľnohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a je dostupná k nahliadnutiu na Odbore výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi.

Za porozumenie ďakujeme!

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…