10. Aug 2020 8:54

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“

Názov zákazky: „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“. Miesto dodania: Prievidza - Ul. P.Benického 154/1, Športová ulica 134/34, Nábrežie sv. Cyrila 360/28 Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru CPV kód: - 30125100-2 Tonerové náplne - 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov - 90511000-2 Služby na zber odpadu - 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu Predpokladaný termín dodania: september 2020 Forma zmluvného vzťahu: objednávka na celý predmet zákazky

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…