10. Aug 2020 8:54

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“

Názov zákazky: „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“. Miesto dodania: Prievidza - Ul. P.Benického 154/1, Športová ulica 134/34, Nábrežie sv. Cyrila 360/28 Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru CPV kód: - 30125100-2 Tonerové náplne - 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov - 90511000-2 Služby na zber odpadu - 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu Predpokladaný termín dodania: september 2020 Forma zmluvného vzťahu: objednávka na celý predmet zákazky

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…