10. Aug 2020 8:54

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“

Názov zákazky: „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení MŠ a ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“. Miesto dodania: Prievidza - Ul. P.Benického 154/1, Športová ulica 134/34, Nábrežie sv. Cyrila 360/28 Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru CPV kód: - 30125100-2 Tonerové náplne - 30125120-8 Toner do fotokopírovacích strojov - 90511000-2 Služby na zber odpadu - 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu Predpokladaný termín dodania: september 2020 Forma zmluvného vzťahu: objednávka na celý predmet zákazky

Celý dokument:

Prílohy:

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…