22. Jul 2011 10:11

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Montáž a demontáž redajných stánkov vrátane ich dovozu a odvozu“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude priebežne podľa potreby vystavená objednávka.

celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…