22. Jul 2011 10:11

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Montáž a demontáž redajných stánkov vrátane ich dovozu a odvozu“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude priebežne podľa potreby vystavená objednávka.

celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…