22. Jul 2011 10:11

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Montáž a demontáž redajných stánkov vrátane ich dovozu a odvozu“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude priebežne podľa potreby vystavená objednávka.

celý dokument ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MODERNEJ GYMNASTIKE

23. máj 2024 9:14
Moderné gymnastky na Majstrovstvách Slovenska. Minulý týždeň sa konali…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

21. máj 2024 15:01
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 24.5.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne

21. máj 2024 9:28
Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na…