2. Feb 2012 12:50

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie opráv

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky: „Zabezpečenie opráv, servisu a zistenie porúch elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“ 2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých zariadení.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 47. týždeň

25. Nov 2022 7:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 47. týždni.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

24. Nov 2022 12:26
Potešme aj tieto Vianoce seniorov po celom Slovensku darčekom, ktorý zahreje pri…

Seniori v Štarsburgu

24. Nov 2022 8:14
Europoslanec Vladimír Bilčík, pozval seniorov z denných centier v Prievidzi na…