2. Feb 2012 12:50

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie opráv

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky: „Zabezpečenie opráv, servisu a zistenie porúch elektrospotrebičov a spotrebnej elektroniky v MŠ a ŠJ MŠ zriadených mestom Prievidza“ 2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na poskytnutie služby 2.3 Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.2. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky budú vystavené objednávky podľa priebežne vznikajúcich požiadaviek jednotlivých zariadení.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…