10. Dec 2018 14:14

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza

Názov zákazky : „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza (MsÚ, MsP, opatrovateľská služba, školstvo) formou stravných poukážok.“ Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o poskytnutí služby. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 55520000-1, 60000000-8.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…