10. Dec 2018 14:14

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza

Názov zákazky : „Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov mesta Prievidza (MsÚ, MsP, opatrovateľská služba, školstvo) formou stravných poukážok.“ Miesto dodania: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o poskytnutí služby. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV 55520000-1, 60000000-8.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…