2. Nov 2021 7:18

Výzva na predkladanie cenových ponúk- Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

Názov zákazky : „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“ 2.2 Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ: Ul.P.Benického 154/1, Ul.D.Krmana 334/6, Ul.A.Mišuta 731/4, Športová ul. 134/34, Ul.M.Mišíka 398/17, Ul.M.Gorkého 223/22, Ul.V.Clementisa 251/12, Ul.J.Matúšku 759/1 Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 30125100-2; 30192113-6; 60000000-8.

prílohy:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…