2. Nov 2021 7:18

Výzva na predkladanie cenových ponúk- Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza

Názov zákazky : „Tonery a atramenty do tlačiarní a multifunkčných zariadení materských škôl a školských jedální pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza“ 2.2 Miesto dodania: MŠ a ŠJ pri MŠ: Ul.P.Benického 154/1, Ul.D.Krmana 334/6, Ul.A.Mišuta 731/4, Športová ul. 134/34, Ul.M.Mišíka 398/17, Ul.M.Gorkého 223/22, Ul.V.Clementisa 251/12, Ul.J.Matúšku 759/1 Prievidza 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka. 2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 30125100-2; 30192113-6; 60000000-8.

prílohy:

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…