18. Jan 2012 9:16

Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Stavebné úpravy objektu ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov mestskej knižnice“

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Stavebné úpravy objektu ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov mestskej knižnice“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Základná škola Ul. Dobšinského v Prievidzi. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 8 000,00 € bez DPH.

Dokumenty na stiahnutie :

Výzva na predkladanie cenových ponúk

ico_doc_46

Technická správa ZŠ Dobšinského

ico_pdf_46

Výkaz výmer ZŠ Dobšinského

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.