18. Jan 2012 9:16

Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Stavebné úpravy objektu ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov mestskej knižnice“

Predmet zákazky a typ zmluvy: 2.1 Názov zákazky : „ Stavebné úpravy objektu ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov mestskej knižnice“. 2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na stavebné práce 2.3 Miesto dodania: Základná škola Ul. Dobšinského v Prievidzi. 2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : 8 000,00 € bez DPH.

Dokumenty na stiahnutie :

Výzva na predkladanie cenových ponúk

ico_doc_46

Technická správa ZŠ Dobšinského

ico_pdf_46

Výkaz výmer ZŠ Dobšinského

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

28. Nov 2023 9:19
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na distribučnej sústave bude dnes od 7…

Projekt - Vianočný stromček odkazov do neba

24. Nov 2023 10:00
Nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. – Mobilný hospic organizuje projekt „Vianočný…