3. Aug 2016 8:39

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnená plocha na Ul. V. Benedikta v Prievidzi

Názov zákazky : „Spevnená plocha na Ul. V. Benedikta v Prievidzi“. Miesto dodania: Ul. V. Benedikta v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8, Predpokladaná hodnota zákazky: 31 000,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_pdf_46

oprava k požiadavke:

príloha č.1:

príloha č.2: ico_xls_46

príloha č.3: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…