15. Apr 2021 13:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) - zrušené

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) • Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 • Typ zákazky: zákazka na dodanie služby • CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Informácia o zrušení VO:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.