15. Apr 2021 13:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) - zrušené

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) • Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 • Typ zákazky: zákazka na dodanie služby • CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Informácia o zrušení VO:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…