15. Apr 2021 13:08

Výzva na predkladanie cenových ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) - zrušené

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI“ (VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE) • Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14 • Typ zákazky: zákazka na dodanie služby • CPV kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 71320000-7 Inžinierske projektovanie 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor • Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

celý dokument:

prílohy:

Informácia o zrušení VO:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…