11. Nov 2021 8:09

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Pekársky tovar a čerstvé pečivo

Názov zákazky : „Pekársky tovar a čerstvé pečivo“. Miesto dodania: Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

prílohy:

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…