7. Sep 2020 16:39

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)

Názov zákazky : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)“. Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác;CPV:45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00€ bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Vianočný autobus MHD

29. Nov 2022 11:36
Mesto Prievidza si v spolupráci so SAD Prievidza a. s. pre cestujúcu verejnosť…

O inflačnú pomoc z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je…

29. Nov 2022 9:07
Prinášame stručné informácie, ako o dotáciu z Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny…

Plánovaná oprava verejného vodovodu - sídlisko Necpaly

29. Nov 2022 8:00
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. upozorňuje obyvateľov…