7. Sep 2020 16:39

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)

Názov zákazky : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)“. Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác;CPV:45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00€ bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…

Začalo jarné čistenie komunikácií

22. Mar 2023 10:49
TSMPD s.r.o. spustili od 6.marca jarné čistenie miestnych komunikácií. Zametacie…

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…