7. Sep 2020 16:39

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)

Názov zákazky : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)“. Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác;CPV:45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00€ bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…