7. Sep 2020 16:39

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)

Názov zákazky : „Oprava Ulice M. Mišíka (ulička od Detvanu)“. Miesto dodania: Ulica M. Mišíka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác;CPV:45000000-7 Predpokladaná hodnota zákazky: 26 103,00€ bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.