8. Sep 2020 17:19

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza

2.1 Názov zákazky : „Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza“. 2.2 Miesto dodania: Športová ulica, Prievidza . 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 36 516,64 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.