8. Sep 2020 17:19

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza

2.1 Názov zákazky : „Oprava chodníka na Športovej ulici pri MŠ v meste Prievidza“. 2.2 Miesto dodania: Športová ulica, Prievidza . 2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. 2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7 2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 36 516,64 € bez DPH

celý dokument:

prílohy:

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…